KASZUBSKA KUCHNIA
"Kuchnia Kaszubska oknem na wiat" - pod takim tytuem zrealizowany zosta projekt Powiatu Kocierskiego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, skierowany do 12 niepenosprawnych uczniow Powiatowego Zespou Szko Nr 2 w Kocierzynie z klasy I i II uczcych si w kierunku kucharza maej gastronomii
i 12 uczniow Technikum o kierunku kucharz z Powiatowego Zespo
u Szko Nr 1 w Kocierzynie. Celem projektu byo umoliwienie uczniom, w cigu 5 miesicy, poszerzenia wiedzy, w tym praktycznej, w zakresie wykorzystania nowoczesnej infrastruktury gastronomicznej w tworzeniu potraw kuchni kaszubskiej
i nabycie dodatkowych uprawnie
zawodowych. Uczniowie odbyli 10 warsztatow kulinarnych kuchni kaszubskiej, przygotowujc ponad 40 potraw z Listy Produktow Tradycyjnych Wojewodztwa Pomorskiego. Przygotowali potrawy na degustacj i wyjechali na prezentacj kuchni kaszubskiej do Gimnazjum w Wielkim Klinczu oraz na wito Produktu Tradycyjnego do Oliwy. W celu poznania korzeni kultury kaszubskiej odwiedzili rownie Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Wszyscy uczestniczyli w szkoleniu HACCP i otrzymali dodatkowe uprawnienia. Ostatnim etapem realizacji projektu byo opracowanie i druk mini ksiki kucharskiej "Kaszuby od Kuchni". Partnerem projektu bya Gmina Kocierzyna. Projekt by odpowiedzi na konkurs 01/POKL/9.5/2011 Priorytet IX. Rozwoj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt wspofinansowany w kwocie 49,8 ty. z. ze rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego."
2011 copyright by Arnet-Media
e-mail: pieknekaszuby@wp.pl
e-mail: pieknekaszuby@gmail.com
KASZUBSKA KUCHNIA