Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
organizacja społeczno-kulturalna, zrzeszająca Pomorzan oraz wszystkie osoby, które utożsamiają się z jej celami statutowymi, przede wszystkim wszechstronnym rozwojem Pomorza. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest kontynuatorem Zrzeszenia Kaszubskiego istniejącego od 1956 r. oraz Zrzeszenia Kociewskiego, istniejącego od 1957 r., a obecną nazwę nosi od roku 1964, kiedy to doszło do połączenia obu tych organizacji. Zrzesza około 5.000 członków w ponad siedemdziesięciu oddziałach.
Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne"
stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna istnieje na rynku od ponad 10 lat i zajmuje się promocją turystyczną powiatów: puckiego i wejherowskiego, wspomaganiem funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz modernizacją infrastruktury turystycznej.
Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub"
jest młodym, ale już prężnie działającym Stowarzyszeniem, do którego przystąpiły wszystkie samorządy z terenu Powiatu Kościerskiego. Naszym zadaniem jest przede wszystkim szeroko rozumiana promocja regionu, ale również rozwój gospodarczy, integracja społeczności lokalnej wokół lokalnych atrakcji turystycznych, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, a także ich promocja.
Stowarzyszenie Agro-Kaszuby Powiatu Bytowskiego
stowarzyszenie zrzeszające gospodarstwa agroturystyczne na tereie powiatu Bytowskiego.
Stowarzyszenie Kaszubsko - Pomorskie Bractwo Rycerzy Zamku Bytowskiego
Oficjalnie cała nasza bytność w tej kulturze rozpoczęła się 16 października 1995 roku. Z biegiem czasu pogłębialiśmy naszą wiedzę na temat rekonstrukcji wszystkiego, co dotyczy wieków średnich. Odtwarzając ówczesne stroje tj. przełomu XIV/XV, ich uzbrojenie oraz elementy życia codziennego poczuliśmy woluntarystycznego "ducha" .
Gdańskie Stowarzyszenie Agoturyzmu
powstało z inicjatywy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w 1993 r. Jest pierwszym w Polsce zarejestrowanym w KRS, Stowarzyszeniem Agroturystycznym zrzeszającym i promującym rolników oraz mieszkańców wsi, oferujących nową formę wypoczynku - agroturystykę.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Gdańsku
Od 1950 roku zajmujemy się turystyką i krajoznawstwem. Prowadzimy kompleksową obsługę grup wycieczkowych w zakresie: rezerwacji noclegów i wyżywienia, pomocy w ułożeniu programu pobytu, rezerwacji i zakupu biletów wstępu, wynajmu autokarów i mikrobusów, organizacji konferencji, zjazdów i szkoleń. Organizujemy: wycieczki krajowe i zagraniczne, kolonie, zimowiska i zielone szkoły, biesiady z pieczeniem dzika i kuligi, imprezy integracyjne dla firm, kursy dla przewodników po Trójmieście.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM
Stowarzyszenie - lokalna grupa działania o nazwie Stolem, zwana dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym głównie na celu: działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby jest organizacją, która od 1996 roku zajmuje się promocją turystyczną pięknej Ziemi Kaszubskiej.
Agroturystyczne Towarzystwo Nadmorskie Ziemi Puckiej
Agroturystyczne Towarzystwo Nadmorskie Ziemi Puckiej obejmuje swym działaniem rejon nadmorskiego Pobrzeża Kaszubskiego, to jest tereny administracyjne gminy Puck i Choczewo oraz miasta Władysławowo.
Stowarzyszenie Stężyca Korona Kaszub
powstało dnia 01.03 2010 na Pażęcach, z inicjatywy mieszkańców gminy Stężyca zajmujących się obsługą ruchu turystycznego. Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie gminy Stężyca i okolic przez upowszechnianie turystyki, sportu, rekreacji oraz różnych form wypoczynku.
Słupskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "Pomorzanie i Kaszubi"
Stowarzyszenie obejmuje swym zasięgiem część Pomorza Środkowego i działa na terenie powiatów :
bytowskiego
lęborskiego
słupskiego
Region charakteryzuje się dużym zalesieniem - ponad 40% oraz posiada liczne atrakcje turystyczne.
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC
celem Stowarzyszenia jest promowanie rozwoju turystyki w naszej gmninie Smołdzino, wspieranie wszelkich działań ku temu oraz promocja kwaterodawców i przedsiębiorców zajmujących się turystyką.
WYSIWYG Web Builder
2011 copyright by Arnet-Media
e-mail: pieknekaszuby@wp.pl
e-mail: pieknekaszuby@gmail.com
ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA KASZUBSKIE